Εxperimental SatDreamGr images update

 • Experimental SatDreamGr Images 2015-12-22   Αλλαγές Satdreamgr


  Βελτιώσεις στο Satdreamgr-HD-TranspBA
   
  -Αναβάθμιση image μέσα από το Enigma: Μενού -> Εγκατάσταση -> Διαχείριση λογισμικού -> Ενημέρωση λογισμικού .-  New images Experimental SatDreamGr 2015-12-22


  Satdreamgr Changes


  1. Improvements at Satdreamgr-HD-TranspBA


  -Update from Enigma: Menu -> Install -> Software Management -> Update Software .-  [align=center]ChangeLog


  The post was edited 1 time, last by robijay ().

 • Please mate don't post link to another forum, thx

  Wx4Y3I4.gif  " Errare humanum est, perseverare autem diabolicum "


 • Todays images include newer drivers for Edision.


  - Improved passthrough audio


  Also all OpenPLi Enigma2 updates up to 2016-11-21.


  Finally there is a new plugin preinstall Enigma2 Radio that make use of RTL-SDR and can convert our receiver to FM radio with supported usb stick.

 • experimental SatDreamGr images new 2017-02-07


  On predefined transponder scanning now Input Stream ID shown (when we have satellites.xml with multistream parameters) in order to search correct Stream.-


  Στον predefined transponder πλέον εμφανίζεται το Input Stream ID (όταν έχουμε satellites.xml με multistream παραμέτρους) ώστε να είναι έυκολη η αναζήτηση του σωστού Stream.

 • New Experimental Images SatDreamGr 28-9-2017


  Update GStreamer to 1.12.3

  Update glib-openssl to 2.50.3 (fixes on https streams)

  Update oscam-emu to 11391-748

  All OpenPLi updates up to 2017-09-27

 • Νέα SatDreamGr images experimental -> New SatDreamGr images experimental  1. Update to latest stable GStreamer 1.12.4

  2. Update to latest morty OE

  3. Edision osmega/osmini/osminiplus: use latest drivers with kernel 4.11 (flash recommended)

  4. Edision osnino: use latest drivers

  5. Edision osninoplus: comming soon

  6. Octagon sf4008: use latest drivers (online update should work)

  7. et4x000, xp1000: drop mips32el-nf and switch to mips32el (flash mandatory)

  8. Skin: use latest with possibility of controlling weather infobar through Panel+  Επιλογή μέσω του panel+ για weather on/off στην infobar -> Through panel+ weather can be set on/off to infobar  Αλλαγές στο skin και πρόσθεση καιρού -> Changes to the skin and addition weather


  Απλή μπάρα πληροφοριών -> Simple Infobar  Πλήρης κάτω μπάρα πληροφοριών-> Full Bottom infobar  Πλήρης μπάρα πληροφοριών -> Full Infobar


   


  Για να έχουμε τον καιρό στο skin θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το plugin weather msn στα πρόσθετα -> In order weather to work, install plugin weather msn from plugin list  Διόρθωση Enigma2 ώστε να λειτουργεί το HbbTv τις ERT (λάθος σειρά του ΑΙΤ descriptor). Για να έχουμε δυνατότητα προβολής HBBTV στους σταθμούς που υπάρχει θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το plugin OpenOpera HBBTV στα πρόσθετα ->

  Enigma2 fix for ERT HbbTV to work (the ΑΙΤ descriptor was in wrong order). You need to install OpenOpera.  Με κόκκινο κουμπί

  ->

  Red Button  Ξανά κόκκινο κουμπί

  ->

  Again Red Button  E P G  ON DEMAND

  DOWNLOAD


  vCqVk89.png


  Please Do Not Ask For Support In PM - Post Your Questions On The Forum For The Benefit Of All Members